Menu
bomstasjon

Kraftig takstøkning i bomringen

Fylkestinget har i dag bestemt at passeringstaksten i bomringen nå skal økes fra 14 kroner til 22 kroner. Økningen vil tre i kraft en gang før neste sommer.

Av Egil M Solberg | 25.10.2016 18:35:58

I tillegg til at bompengetakst for lette kjøretøy økes fra dagens 14 kroner til 22 kroner, reduseres rabatten til 20 prosent.

For de fleste med bombrikke gir rabattordningen en pris på 7 kroner per passering i dag. Den nye taksten, med maksimal rabatt, blir da 17,60 kroner.

Det var et tilnærmet samstemt fylkesting som stemte for takstøkningen.

Det var bare Fremskrittspartiet som stemte mot takstøkingen. Nå er det bare Stortinget som kan stanse prisøkningen.