Menu

Kraftig prisvekst for blokkleiligheter

Prisene på nye blokkleiligheter har økt med 58 prosent fra 2000 til 2005. Samtidig har entreprenørens kostnader til blant annet materialer, arbeidskraft og maskiner kun steget med 21 prosent, går det frem i en ny NOS fra SSB.

Av admin | 20.02.2007 13:21:11

Det viser prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006. Indeksene som beskrives er SSB sine byggekostnadsindekser, prisindeksene for nye eneboliger og nye flerbolighus, boligprisindeksen og prisindeksen for kontor- og forretningseiendommer.

Av Egil Kr. Solberg | 20.02.2007 kl.13:2