Menu

Kraftig økning i vinningsforbrytelser

Norsk politi evnet i fjor bare å oppklare 34,3 % av alle anmeldte forhold. To av tre forbrytere gikk trolig fri. - Dette er vi ikke er fornøyd med. Samtlige kriminalitetsområder, unntatt seksuallovbrudd, har hatt en nedgang i oppklaringsprosenten

Av admin | 11.01.2010 11:22:20

   Det sa politidirektør Ingelin Killengreen til Aftenposten da hun i formiddag la fram 2009-tallene.

Totalt ble det anmeldt 277.197 forbrytelser i 2009. Dette er en økning på 5,0 prosent sammenlignet med 2008.

Antall anmeldte forbrytelser totalt i 2009 er imidlertid tilbake på omtrent samme nivå som i 2005.

Forbrytelser
Antall sykkeltyverier, nasking i butikk og innbrudd i villa eller hytte har økt mest, og

politidirektøren peker direkte på de omreisende kriminelle fra Øst-Europa for å forklare utviklingen.

Øst-Europeiske bander herjer
Grovt tyveri fra villa har økt med 32,3 prosent de siste fem årene, mens antall hytteinnbrudd økte med 13,8 prosent fra 2008 til 2009.

Vinningsforbrytelsene generelt viser en økning på 6,6 prosent fra 2008, og utgjorde 169.846 anmeldelser. Totalt utgjør denne sekkeposten 61,3 prosent av alle forhold som ble anmeldt.

Sterk økning i familievold
Antall anmeldelser for vold i familieforhold viste en økning på 36,7 prosent (til 2.739 anmeldelser) fra 2008 til 2009.

De fleste av fjorårets totalt 945 anmeldte voldtekter skjedde også i såkalt nære relasjoner (familie, venner), og viste en økning på 6,1 prosent fra året før, skriver Aftenposten/Pressemelding.

Av Egil Kr. Solberg | 11.01.2010 kl.11:1