Menu

Kraftig økning i savnede personer

Tallet på savnede personer, som blir meldt til politiet i Haugesund, har økt med 35 prosent i år sammenliknet med i fjor. Økningen skyldes i hovedsak flere ungdommer på rømmen.

Av admin | 13.07.2006 08:46:52

Hittil i år har politiet i Haugesund fått inn 255 meldinger om savnede personer. Rundt en tredel er ungdommer som rømmer fra institusjoner. Fungerende politimester Odd Magne Haaversen sier at politiet bruker mye tid på disse sakene. – De aller fleste kommer til rette etter kort tid, sier han til NRK.

13.07.2006 kl.08:4