Menu

Kraftig økning i saker for Konfliktrådet

Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland har fått tilvist 9,5 % flere saker første halvår sammenlignet med samme periode i fjor.

Av admin | 05.07.2012 08:05:41

Konfliktrådet har sammen med Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ønsket å øke bruken av konfliktråd som en alternativ straffereaksjon.

I første halvår 2012 har det gitt et resultat på øke i henvisninger av straffesaker med 92 %.

Det er saker med mobbing, trusler og skadeverk som øker mest. Politidistriktet har generell nedgang i melding av lovbrudd, særskilt gjelder det ungdom som bryt loven for første gang.

Av Egil M Solberg | 05.07.2012 kl.08:05