Menu
Elbil

Kraftig økning i antallet el-biler

I 2014 passerte 61.495 elbiler gjennom bomstasjonen på Spissøy på Bømlo. I 2016 steg tallet til 157.556, og veksten fortsetter.

Av Egil M Solberg | 28.08.2017 19:50:28

Samlet trafikk gjennom stasjonen var i 2016 på 1.313.131 kjøretøy. Da har 12 % av bilistene kjørt gratis i fjor.

Styreleder Kjetil Hestad i bompengeselskapet sier til bladet Sunnhordland at økningen er krevende for bompengeprinisippet.

Nå skal uansett Bømlo vegselskap i løpet av det neste året avviklast, og i forbindelse med Bømlopakken 2 inn i det nye Sørvest bompengeselskap.

Hvilke konkrete endringer som kommer for elbiler, er så langt ikke avklart, skriver avisa.