Menu

Kraftig øking i mobbesaker

Det har siden 1. august i fjor vært en firedobling i antall henvendelser fra foreldre som opplever at barna deres blir mobbet på skolen i Rogaland. Ti saker er registrert på Haugalandet.

Av Egil M Solberg | 19.01.2018 11:08:57

I følge Aftenbladet har Fylkesmannen i Rogaland siden august fattet vedtak i totalt 27 mobbesaker. Av disse har fire saker skjedd i Haugesund, tre saker i Tysvær, to i Suldal og en sak i Karmøy.

Fylkesmannen i Rogaland har opplevd en firedobling i antall henvendelser fra foreldre som opplever at barna deres blir mobbet på skolen, skriver Stavanger Aftenblad (Abo).

Fra 1. august 2017 ble det iverksatt en innskjerping i opplæringsloven som sier at elever og foreldre skal få raskere hjelp dersom ikke skolen tar tak i problemet.