Menu
bomstasjon

Kraftig øking i bompenger

De som i dag har 50 % rabatt med bombrikke i T-forbindelsen vil nå kunne få en kraftig takstøkning. Forslaget er at taksten skal opp fra 15 til 24 kroner per passering.

Av Egil M Solberg | 28.05.2017 21:00:52

De som i dag har eget abonnement for privatbil hos T-forbindelsen og betaler inn 5.980 kroner på forskudd, får 50 prosent rabatt. For dem vil prisen per passering gå opp fra 15 til 24 kroner, skriver Haugesunds Avis.

Bakgrunnen for takstøkingen er at Stortinget ønsker en samkjøring av rabattsystemene mellom bompengeselskapene her i landet.

Før takstene kan endres, må forslaget opp til behandling i de aktuelle kommunene samt i fylket.