Menu

Kraftig nedgang i antallet dødsulykker

Det er en kraftig nedgang i antallet dødsulykker i trafikken i 2009. 30. desember var det bare tre drepte i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, mot ni på samme tid i 2008.

Av admin | 29.12.2009 23:29:25

Tall fra Utrykningspolitiet (UP) viser at antall personer som omkom i trafikken her i landet i 2009 er 214. Dette er det laveste tallet siden 1950-årene, melder h-avis.no.

Av Egil M Solberg | 29.12.2009 kl.23:2