Menu

Kraftig influensa

3.000 mennesker er så langt lagt inn på sykehus etter å ha blitt smittet av sesongens influensa. Sykdommen er i år den kraftigste på mange år.

Av Egil M Solberg | 14.01.2017 12:19:59

Vi er bare halvveis inn i influensasesongen og fortsatt kan mange bli alvorlig syke.

– Vi har hatt flere pasienter og har også sett flere alvorlige tilfeller og flere komplikasjoner til influensa enn det vi ser i en vanlig sesong. Det forteller overlege i infeksjonsmedisin ved akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS), Arne Broch Brantsæter, til TV 2.