Menu

Kortare fiskesesong gir meir gytelaks

Resultata av dei nye fiskereglane med redusert fiske i elv og sjø har truleg sikra nok gytefisk i vassdraga. Målet med gytefiskteljingar i tre vassdrag i er at alle laksevassdrag skal ha nok gytefisk til å sikre bestanden på lang sikt.

Av admin | 08.12.2008 14:27:36

Gytelaks Frafjordelva 2008
     Flotte villaks i gytedrakt ein stad i Frafjordelva hausten 2008. Foto: Bjørn Barlaup

Vassdraga i Rogaland som er undersøkt i år på oppdrag frå Direktoratet for naturforvaltning er dei kalka vassdraga Vikedalselva, Rødneelva og Frafjordelva. Teljingane ble gjennomført av Universitetet i Bergen(LFI-Unifob) i byrjinga av november. Teljingane blir gjort ved at dykkarar driv ned elva og registrerer talet og storleiken på gytefisken.

Vassdrag                   
 Tal villaks                    
Tal oppdrettslaks    
Tal sjøaure                   
Vikedalselva
204
13
246
Rødnaelva
64
8
45
Frafjordelva
349
22
45
 
Tabellen  ovanfor viser dei foreløpige resultata frå dei einskilde elvane, melde Fylkesmannen i Rogaland.


Egil Kr. Solberg | 08.12.2008 kl.14:2