Menu
penger lønn
Arkivbilde: penger

Kontantstøtten økes

I morgen øker kontantstøtten fra 6000 til 7500 kroner i måneden. Ordningen med kontantstøtte gjelder barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage.

Av admin | 31.07.2017 06:48:31

I 2015 var det drøyt 49000 foreldre som mottok kontantstøtte.