Menu

Kongsgården på Avaldsnes skal graves ut

Det blir arkeologiprofessor Dagfinn Skre ved IAKH som skal være prosjektleder når utgravningene ved kongsgården på Avaldsnes starter opp til sommeren. - Dette er et fantastisk funn som har stor betydning for norgeshistorien, sier han.

Av admin | 03.12.2008 10:42:44

Dagfinn Skre
Dagfinn Skre

Tirsdag ble det inngått en avtale mellom Universitetet i Oslo og Karmøy kommune om utgravningsprosjektet. Kommunen påtar seg å dekke i alt 15,5 millioner kroner de neste to årene.

Bakgrunnen er at sommeren 2008 ble det gjort nye sensasjonelle funn på Avaldsnes. Det ble blant annet funnet to stolpehull og en tuft fra viktingtid. Det er innenfor den perioden Harald Hårfagre bodde på Avaldsnes. Kongsgården ble påvist på parkeringsplassen rett sør for Olavkirken.

– Dette er et fantastisk funn som har stor betydning for norgeshistorien. Man kan faktisk si at Norges historie startet på Avaldsnes, sier Skre til UiO.

Han ser for seg et forskningsprosjekt av samme støpning som Kaupang-undersøkelsen.

– Ja, det vil bli et prosjekt hvor vi knytter til oss masterstudenter, stipendiater, postdoktorer og andre forskere, sier han.

Han legger til at utgravningene sannsynligvis vil få et betydeling mindre omfang enn kaupang.

– Det er nok ikke de tykke kulturlagene med de enorme funnmengdene på Avaldsnes, sier Skre.

Han viser til at mens man i 1814, med Grunnloven, la grunnsteinen for det moderne Norge, kan man på Karnmøy grav opp den historiske grunnsteinen på Avaldsnes.