Menu

Konge i utakt med sitt folk

RETT PÅ SAK: Kong Haralds nyttårstale artet seg som et innlegg i samfunnsdebatten på politisk sære premisser. Talen vitnet om et statsoverhode i utakt med sitt folk.

Av admin | 04.01.2010 09:27:25

Kong Haralds nyttårstale har fått sterk kritikk i Norges største avis. Lørdagsutgaven av VG hadde et helsides oppslag med overskriften ?Slakter Kongens tale?.
 ?Hjelpeløs, full av klisjeer og fjern? var blant de uttrykk som fagfolk i talekunst og kommunikasjon brukte i sin vurdering av Hans Majestets TV-tale.
Vi opplevde Kongens tale som fjern og bundet. Kongen står som en tilfeldig skikkelse ute på et gulv og leser høyt fra et manuskript, som var full av floskler og uten indre sammenheng. Det var noe distansert og upersonlig over kong Haralds tale. Han ser ikke folk i øynene gjennom TV-ruten. Kongens tale manglet en rød tråd og vi oppfattet ikke at han hadde noe spesielt på hjerte ? tross tidsriktige talemåter.
 Fra Det hvite hus sendte president Barack Obama en nyttårshilsen til sitt folk. På 15-20 sekunder klarte han å skape langt mer engasjement enn kong Harald evnet på 10 minutter. Det spørs om ikke medarbeiderne til vårt lands statsoverhode bør lære litt av amerikanernes.

Før jul publiserte nyhetsmagasinet Mandag Mandag resultatet av en internasjonal en meningsmåling hvor folk i USA og Europa ble spurt om hva som ga størst bekymring og uro for fremtiden. I Norge, som i resten av vår kulturkrets, kom islams trussel mot vår sivilisasjon øverst på bekymringslisten. Deretter kom internasjonal terror, fattigdom og ressursødeleggelse.
 Dette er holdninger som lot til å ha gått Hans Majestet hus forbi. Han var mer opptatt av det som kalles klimakrisen. Her skal vi la ligge spørsmålet om det i det hele tatt er noen klimakrise. De siste ukers barske vintervær over hele Europa vitner ikke akkurat om noen global oppvarming.

Den påståtte klimakrisen er blant de forhold nordmenn flest er lite opptatt av. Kongens interesse for saken i nyttårstalen bringer ham på kollisjonskurs med sitt eget folk. Det vitner ikke om sterk innlevelse i det norske folks fremtidsuro når statsoverhodet fokuserer forhold som ligger helt på siden av de folkelige hovedstrømmene i samtiden.
 Kong Harald uttalte at ?Et samfunn som ikke utvikler seg, vil stagnere. Den utviklingen og det mangfoldet som vi ser vokse frem i dag, er utvilsomt en berikelse for landet vårt?. Vi vet ikke helt sikkert hva slags mangfold Hans Majestet sikter til, men det er vanskelig å se noe at dette har med noe annet enn fjernkulturell innvandring å gjøre. Hva slags annet ?mangfold? er det som har dukket opp de senere år?
 Også her er kong Harald i utakt med folket. Det Hans Majestet reservasjonsløst omtaler som mangfold, ser hans folk flest derimot som en trussel.

Norge har et halvt tusen mann under våpen i Afghanistan, som sammen med andre lands styrker kjemper for å utrydde trusselen mot den siviliserte verdens verdigrunnlag og samfunnsform. Kong Harald er firestjerners general, men i hans tale var det ingen spesiell hilsen til Forsvarets enheter i Afghanistan. Landsmenn som risikerer å komme hjem i kiste for å forsvare vår sivilisasjon, fikk ingen særskilt takk og anerkjennelse av Kongen.
 Hans Majestet skal symbolisere nasjonal enhet og fellesskap. Det klarte hans bestefar og far på en plettfri måte. Når kong Harald i sin nyttårstale tar del i samfunnsdebatten på premisser med sterk politisk slagside, må han også finne seg i å bli møtt med motforestillinger.

Kongen og hans hus nyter godt av berettiget tillit. Da må Hans Majestet selv vokte seg for å sette kongehusets goodwill i spill.

Av KOMMENTATOR: Ragnar Larsen | 04.01.2010 kl.09:2