Menu
tollvesenet

Kondomer med narkotika i bhen

Da en 52 år gammel kvinne fra Haugesund ble stanset i tollen på vei hjem fra Spania, hadde hun 1000 narkotiske tabletter gjemt i kondomer i bhen.

Av Egil M Solberg | 28.02.2018 19:10:07

Det var i april 2017 at hun på flyet fra Alicante til Sola lufthavn Stavanger medbrakte nesten 1000 narkotiske tabletter.

Hun ble stanset for kontroll etter å ha gått på grønn sone. Tiltalte ble tatt med inn på visitasjonsrommet på flyplassen for visitering. Det ble da avdekket at tiltalte hadde på seg to bher. Tiltalte ble bedt om å ta av seg bhen. Det ble da funnet to kondomer fulle med tabletter.

Tiltalte er domfelt fire ganger tidligere, siste gang ved Haugaland tingretts dom av desember 2015.

Straffen denne gang ble fengsel i seksti dager, samt at hun må betale 3 000 kroner i saksomkostninger til staten.