Menu

– Kommunene kan puste lettet ut

- Kommunene vil få kompensasjon for bortfall av maskinskatten. Tysvær- og Karmøy kommune kan puste lettet ut, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) etter enigheten om statsbudsjettet.

Av Egil M Solberg | 22.11.2017 19:54:10

– De kommunene som taper mest på fjerningen av skatten, som for eksempel Tysvær, vil få kompensasjon tilnærmet full ut, sier Halleland.

For de berørte kommuner vil bortfall bli kompensert med:
– Utfasing skal skje over 7 år
– Nettanlegg tas ut, slik at dette fremdeles kan skattelegges
– Kommunene kompenseres oppad begrenset til 500 mill
– Kompensasjonen skal ikke gjelde nyetableringer etter 01.01.17

Virksomheter som allerede er etablert vil få en gradvis avvikling av skatten fra 2019. Monstermaster og kraftlinjer er unntaket.

– Skattekuttene skal bidra til bedre lønnsomhet i virksomhetene og danne grunnlag for omstilling, nye investeringer og flere arbeidsplasser, sier Halleland på telefon fra Stortinget i kveld.

Fremskritspartiet har i budsjettet også fått gjennomslag for å redusere kommunenes mulighet til å øke eiendomavgiften, samt for ikke å øke avgiftene på bensin og diesel. Til og med den såkalte «Tesla-avgiften» blir droppet.

– Bilavgifter er viktige for FrP og det er gledelig å registrere at disse ikke øker, og at avgiftene på nybiler nå er 35 000 kr lavere en for 4 år siden. Dette betyr mye for sikkerheten blant trafikantene og er et positivt bidrag i miljøkampen. sier Halleland.

I budsjettet er det også lagt opp til å satse videre og øke omfanget for dyrepolitiet.

– Økt bemanning i politiet og dyrepoliti er viktige endringer og satsinger som FrP helhjertet slutter seg til, fortsetter Halleland.

Regjeringen skal også øke kampen mot fattigdom og øke investeringene i modernisering av skolen. Det skal i skolen også bli færre elever i hver klasse.

Omstilling med kunnskap og kompetanse er i det hele tatt en stor satsing i budsjettet. IT-sektoren skal også få nye muligheter.

– Det er lagt på bordet betydelige midler for å bygge høy-kapasitets intetnettlinjer til utlandet. Dette er noe våre naboland allerede har gjort. Sammen med lave elektrisitetspriser, mindre behov for kjøling og bortfallet av maskinskatten, danner dette et solid grunnlag for å satse på etableringen av datasentre her i Norge, sier Halleland som påpeker at dette er en sterkt økende industri i Europa.

Det er i budsjettet også lagt opp til høyere fokus i kampen mot fattigdom, samt at antallet kvoteflyktninger økes noe i forhold til hva det i utgangspunktet var lagt opp til.

Det som blir dyrere neste år er søtsaker.

– Det er lagt opp til en økning i avgiftene på godterier og brus. Det var vi mot, men vi kom frem til at det er bedre å legge en økning i avgiftene her – enn på de varer og tjenester som familier og folk flest er avhengig av, understreker Halleland.

Utbyggingen av Haugesund sykehus, som etter planen starter på nyåret, er som forventet kommet med i budsjettet.