Menu

Kommunene kan måtte ta regningen

- Brukerne har lovpålagt rett til behandling. Det blir nå opp til kommunene lokalt om de vil overta ordningen med fysikalsk institutt, sier direktør Jan Birger Medhaug ved Revmatismesykehuset i Haugesund til Radio Haugaland.

Av admin | 02.05.2010 11:50:22

HØR LYDFIL: KOMMUNENE KAN MÅTTE TA REGNINGEN
– Brukerne har lovpålagt rett til behandling, sier Medhaug til Radio Haugaland.

Det er mange som ble sjokkert da Medhaug i en pressemelding fredag kunngjorde at behandlings- og treningstilbudet for kronikere nå må legge ned.

– Det er en reform om fysioterapitjenesten i sykehusene på spesialisthelsetjenestenivå. Stortinget har gjort endringen gjeldende fra nyttår i år, og vi omfattes av reformen og det får denne uheldige konsekvensen, opplyser Medhaug.

Fortsatt håp
Dersom kommunene sammen blir enige om en finansiering kan likevel tilbudet opprettholdes, men da må det skje noe raskt, for sykehuset selv tvinges til å legge ned så lenge finansieringen uteblir.

– Jeg er enig i at det er en mulighet, men det blir opp til kommunene selv å bestemme, sier Medhaug til Radio Haugaland.

Etter det Radio Haugaland får opplyst, blir det billigere for kommunene å samarbeide om og opprettholde det eksisterende tilbudet, fremfor å lag nye ordninger for hver kommune.

Av Egil M Solberg | 02.05.2010 kl.11:4