Menu

Kommunene digitaliserer

Haugesund og Karmøy er blant kommunene som nylig tok beslutningen om å starte på sitt smart kommune-prosjekt for å bli mer digitalisert.

Av Egil M Solberg | 07.07.2016 10:06:23

Digitaliserte kommuner anses som de mest attraktive å bo og jobbe i. Dette fremgår av den årlige befolkningsundersøkelsen Telenor nylig gjennomførte blant et utvalg av innbyggerne i norske kommuner.

Haugesund og Karmøy er blant to av kommunene som samarbeider med Telenor for å få fart på digitaliseringen.

Stabssjef Ørjan Røed i Karmøy kommune sier de nå intensiverer satsningen på informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og bli en kommune som fokuserer på digital forvaltningskultur for å kunne møte forventninger fra innbyggere og ansatte.

– Ny teknologi gjør det mulig for oss å jobbe smartere, utnytte ressursene bedre og øke tjenestekvaliteten. Blant annet vil det kunne bety mer tid for våre ansatte i helse- og omsorgsektoren til å yte pleie og omsorg, sier Røed.