Menu
FOTO: Regjeringen

Koding som valgfag

Ungdomsskoleelever på 146 skoler over hele landet, vil fra høsten få tilbud om koding som valgfag.

Av Egil M Solberg | 06.04.2016 14:35:23

– Programmering blir en stadig viktigere ferdighet, og vi legger nå til rette for at flere kan lære å kode allerede på ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Pilotprosjektet med programmering som valgfag starter skoleåret 2016-2017, og varer til og med skoleåret 2018-2019. 146 skoler fordelt på 53 kommuner får delta i forsøket. I alt søkte 74 kommuner og 9 friskoler om å være med.