Menu

Knuste 70 vinduer

Mindreårige barn skal ha knust tilsammen 70 vinduer ved den nedlagte Fjæra skule. Nå har rådmannen anmeldt forholdet til politiet.

Av Egil M Solberg | 31.07.2017 11:44:21

Den gamle skolen skulle i disse dager legges ut for salg, men etter at det ble gjort skadeverk må planene nå utsettes.

Kommunen har beregnet at skadene beløper seg til nesten hundre tusen kroner, melder Haugesunds avis.

En verge til en tilreisende gutt som skal ha vært med på ruteknusingen, skriver til Etne kommune at de er villige til å erstatta skade etter skadeerstatningsloven som pålegg foreldre å betale skader inntil 5000 kroner, skriver avisa.