Menu
tigging arrestasjon

Kniv, sykkel og stoff

En mann i 50-årene er meld til politiet for å ha båret kniv på offentlig sted i Haugesund sentrum i natt.

Av admin | 20.04.2015 05:30:17

Han vil også bli meldt for sykkeltyveri og for besittelse av narkotika.

  • Bæring av kniv på offentlig sted ble ulovlig i 1993
  • Etter straffelovens § 352a er det ulovlig på offentlig sted å bære kniv eller annet skarpt redskap ‘egnet til bruk av legemskrenkelser’.
  • Strafframmen er bøter eller fengsel inntil 6 måneder.
  • Dersom kniv brukes til straffbar handling, for eksempel til forbrytelse mot liv, legeme eller helbred etter straffeloven kapittel 22, er strafferammen høyere, avhengig av forholdets art.