Menu

Klondikestemning i supplymarkedet

Offshorerederiene får i dag ti ganger mer for ankerhåndterings- og supplyskip i Nordsjøen, sammenlignet med bunnivået i fjor. - Dette er ikke en vedvarende situasjon. Markedet vil snu, spår Jan F. Meling i Eidesvik Offshore, skriver Oilinfo.no.

Av admin | 05.05.2010 10:22:38

På bunnivået i spotmarkedet i fjor var dagraten for ankerhåndterings- og supplyskip helt nede i 50.000 kroner. Innen fredag forrige uke hadde ratene økt til 450.000 kroner. Og like etter helgen, ble Solstad Offshores «Normand Mariner» innleid av BP for 575.000 kroner.

– At ratene i spotmarkedet er så høye nå, skyldes to forhold. Det ene gjelder den vulkanske askeskyen fra Island, som gjorde at etterspørselen etter forsyningsskip til transport på norsk sokkel skjøt fart. Det andre er at en del rigger på norsk sokkel har flyttet på seg i det siste, påpeker Meling.

Han medgir imidlertid at høye dagrater kan holde seg over sommeren, men tror uansett at dette er et forbipasserende blaff.

– Oljeselskapenes etterspørsel øker ikke i takt med antall nybygg som kommer, og totalt antall skip i den norske flåten, poengterer han overfor Oilinfo.no.

Av Egil Kr. Solberg | 05.05.2010 kl.10:1