Menu

Klimaskog i Tysvær

Rogaland er et av tre deltakerfylke som er med i det nasjonale treårige prosjektet "Planting av skog på nye areal som klimatiltak". I Rogaland er Tysvær og Bjerkreim pilot-kommuner.

Av Eirin Marthinussen | 04.07.2016 11:34:20

Målet med satsingen er økt opptak av karbon i skog gjennom planting på nye areal. Rogaland har mål om å plante 3000 dekar i løpet av prosjektperioden.

Satsingen er et resultat av Stortinget sitt klimaforlik i 2012.Prosjektet innebærer et samarbeid mellom ulike interessegrupper innen skognæring, naturmangfold og klima, og er ei sjelden tverrsektoriell satsing som involverer Landbruks- og matdepartemenet, Klima- og miljødepartementet, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene.