Menu
karmoy rådhus

Klimamidler til Karmøy

Karmøy kommune har fått innvilget i alt 350.000 kroner til to nye miljøtiltak i kommunen.

Av Egil M Solberg | 27.06.2017 14:44:27

Det er snakk om et forprosjekt til 250.000 kroner som skal avklare mulighetene for et biogassanlegg, mens 100.000 går til å etablere seks ladepunkter for elektriske biler i hjemmetjenesten.

Miljødirektoratet støtter begge de to Karmøy-prosjektene.

Denne uka forelå tildelingen av 150 millioner kroner på 170 prosjekter i 124 kommuner og fylkeskommuner.