Menu

Kleppa lover bredbånd til distriktene

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Magnhild Meltveit Kleppa, engasjerer seg for å få mer penger til bredbånd i Dalane, Ryfylke og på Haugalandet.

Av admin | 19.02.2007 07:33:37

Rogaland fikk sju millioner kroner av Høykom-prosjektet da budsjettet for 2006 ble revidert. I disse dager går anbudet utfor prosjektet «Bredbånd i Rogaland». Nesten samtlige telefonsentraler som ikke er utbygd, vil nå være med i anbudet. Problemet er de som bor mer en seks kilometer fra telefonsentralene. Disse faller utenfor tilbudet. – Det er synd at utkantene i kommuner ikke får del i statlige midler. Dette tar jeg med meg til Stortinget, sier Meltveit Kleppa til Stavanger Aftenblad.

Av Magnus Berning | 19.02.2007 kl.07:3