Menu
helikopter

Klarer seg godt uten Super Puma

Oljenæringen klarer seg godt uten Super Puma. Effekten på offshoretransporten har vært minimal etter at Super Puma-helikoptrene ble satt på bakken som følge av ulykken ved Turøy.

Av admin | 10.05.2016 06:07:56

I 2012 ble Super Puma-ene satt på bakken etter akslingsbrudd på to helikoptre. Det førte til problemer med avviklingen av trafikken til og fra norsk sokkel.

Nå har helikoptrene igjen fått flyforbud – uten at det har skapt nevneverdige problemer, skriver Teknisk Ukeblad.

Nedgangen i næringen, og dermed færre helikopterturer, er en viktig forklaring.