Menu
Skatt

Klager på eiendomsskatten

Mellom 250 og 300 eiere av privathus og næringseiendommer har klagd på den nye beskatningen av eiendommene sine i Haugesund kommune.

Av Egil M Solberg | 20.08.2015 22:02:24

Klagene skal ifølge lederen av nemnda, Svein Erik Indbjo (Frp), være ferdigbehandlet innen utgangen av september, melder TV Haugaland.

– Det er på takseringen av næringseiendommer at reaksjonene på justeringen har vært størst.

– Skatten rammer også eldre mennesker med minstepensjon som bor alene i større hus i attraktive strøk av byen. Mange av dem får problemer med den nye avgiften dersom de ikke har sparepenger å ta av, sier Indbjo til kanalen.

Justeringene av takstgrunnlaget innebærer at kommunen øker inntektene fra eiendomsskatten fra 29 millioner kroner i 2013, 58 millioner kroner i 2014 og hele 112 millioner kroner i år, opplyser lederen i nemnda til TV Haugaland.