Menu
domstol konfliktråd

Kjørte moped med 2,5 i promille

En 49 år gammel mann kjørte moped fra sin bolig i Sveio til en kamerat i Haugesund med 2,5 i promille. Dette skjedde mai 2014. Nå er han dømt til 25 dager i fengsel.

Av Egil M Solberg | 27.04.2015 19:37:52

Mannen var lite fornøyd med å bli stanset av politiet. Han nektet å oppgi sitt navn til politiet og fremsatte grove skjellsord.

Mannen er heller ikke innehaver av førerkort.

Straffen ble 25 dager i fengsel og en bot på 15.000 kroner. Han er også fradømt retten til å inneha førerkort de neste to årene.

Med promille over 2,1 er det vanlig med en tilstand av bedøvelse, tap av dømmekraft, svekket føleevne og blackouts. Er promillen over 2,9 vil man miste blærekontroll og død er mulig (promille.no).