Menu

Kjørte inn i Kiwi-butikken på Storasund

En bil kjørte av vegen, ned en skråning og inn i veggen på Kiwi butikken på Storasund litt før klokken 15 torsdag ettermiddag. Det var to damer i bilen, ingen av dem var skadet.

Av admin | 19.07.2012 23:04:26

Det er ingen mistanke om rus. Fører av bilen vil bli anmeldt for brudd på vegtrafikkloven § 3.

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen».

Jentene var åpenbart opptatt med annet enn trafikken da de kjørte ut av veien.

Av Egil M Solberg | 19.07.2012 kl.23:04