Menu

Kjører like mye uansett pris

Den foreslåtte økningen i avgiftene på bensin og diesel vil bare føre til 1 prosent mindre trafikk, det mener Transportøkonomisk institutt. Regjeringen vil legge på 5 prosent i bensinavgiften og 10 prosent i avgiften på diesel.

Av admin | 04.06.2008 09:19:47

Hadde avgiften blitt doblet, ville trafikken blitt redusert med 19 prosent.

Lederen for Lavslipputvalget, Jørgen Randers, mener regjeringen dummer seg ut. Han er tilhenger av å øke avgiftene, men da må det være så mye at det monner.

– Regjeringen gjør seg bare upopulær med dette, sier han til Dagsavisen.

Randers mener at lavere avgifter på miljøvennlige biler og dyrere avgift på biler som bruker mest bensin ville hatt langt større effekt.

Av Helge Bro Matland | 04.06.2008 kl.09:1