Menu
statens vegvesen

Kjører av vegen

Utforkjøringsulykker og møteulykker står for mer enn 70 prosent av alle dødsulykker i trafikken. Det kommer fram i Statens vegvesens dybdeanalyser av dødsulykkene i vegtrafikken i 2015.

Av admin | 29.08.2016 14:18:06

Utforkjøringsulykker er den største ulykkestypen, med 38 prosent av alle ulykkene i 2015. 42 personer døde i utforkjøringsulykker i fjor.

Møteulykkene er den nest største ulykkestypen med 28 prosent av alle ulykkene i 2015.

Fotgjengerulykker er den tredje største ulykkestypen, med 13 prosent av alle dødsulykkene i 2015.