Menu

– Kjønnskvotering er lite demokratisk

Ordførerkandidat Odd Martin Myhre (Frp) vil ikke at Stord skal delta i et prosjekt for å få flere kvinner med i lokalpolitikken.

Av admin | 16.02.2007 07:34:21

– Jeg synes selvsagt at dette er en viktig sak, men i respekt for kvinnene vil jeg stemme mot at Stord blir utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken, sa Myhre, under debatten i kommunestyret i går. Alle kommunene i landet har fått invitasjon fra Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga om å delta i prosjektet. Målet er å på ulike måter avdekke hva som skal til for å få flere kvinner til å ta på seg politiske verv. I Stord kommunestyre er det i dag bare 8 kvinnelige representanter, av 35 til sammen, skriver avisa Sunnhordland. – Jeg vil hevde at all kjønnskvotering er lite demokratisk. At en mann ikke skal få plass i en komite på grunn av at det må sitte en kvinne der, er heilt uforståelig. Min påstand er at vi i dag har full likestilling, sa Myhre.

Av Magnus Berning | 16.02.2007 kl.07:3