Menu

Kjemperesultat i Fjord1

Fjord1 som blant annet står for ferjesambandet Arsvågen-Mortavika, kom i fjor ut med et kjempeoverskudd.

Av Egil M Solberg | 21.03.2016 23:56:15

Fjord1-konsernet oppnådde et resultat på 212 milioner kroner i 2015. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Resultatet viser mer enn en dobling sammenlignet med 2014.

Fallende oljepris og lavere finanskostander er sammen med økt kostnadskontroll og bedre inntjening på kontraktene blant grunnene til resultatforbedringen.