Menu
Hawjin (11) og Nawjin (9)
Hawjin (11) og Nawjin (9) som er født og oppvokst i Haugesund trues med tvangsutsending.

Kjemper for Hawjin og Nawjin

Gruppelederne for Venstre, KrF og Høyre vil kjempe for at Hawjin (11) og Nawjin (9) skal få bli i Haugesund. Jentene som er født og oppvokst i Haugesund trues med tvangsutsending.

Av Egil M Solberg | 27.05.2015 10:54:02

– Vi vil ta kontakt med våre partifeller på Stortinget og jobbe for at jentene får bli i Haugesund, sier gruppeleder Tore Nilsen i Haugesund Venstre.

– Vi er glad for at den sittende regjeringen, med støtte av Krf og V, har vedtatt endringer i utlendingsforskriftens § 8-5 som klart sier at barnas beste skal veie tyngre enn innvandringsregulerende hensyn for lengeboende asylbarn, skriver gruppelederne i en felles pressemelding.

– Vi har vansker med å forstå at denne familiens situasjon skal falle utenfor åpningen i denne utlendingsforskriften, som i nest siste ledd slår fast; ”Jo sterkere barnets tilknytning etter første ledd er, desto mer skal det til for å legge avgjørende vekt på innvandringsregulerende hensyn.”

– I våre øyne er Hawjin (11) og Nawjin (9) haugesundere, slår de tre gruppelederne fast.

Det blir støttekonserten på Rådhusplassen i Haugesund for søstrene Hawjin og Nawjin førstkommende lørdag klokken 14.00.