Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Kjemper for fastlandskarmøy

Politikerne i Karmøy kommune har nå sendt sin uttalelse til om fastlands-Karmøy skal bli en del av Haugesund. De krever forslaget avvist.

Av Egil M Solberg | 20.06.2016 22:11:26

En utvidelse sørover vil ganske sikkert være fordelaktig for Haugesund kommune, men vil ikke gavne Karmøy, heter det i uttalelsen.

Det som gjerne omtales som fastlandet i Karmøy utgjør en betydelig del av kommunens areal.

I det aktuelle området bodde det per 1. januar 2016 – 8 705 personer, altså 20,6% av kommunens samlede befolkning på 42 187.

Flere andre kommuner har signalisert at de vil være mer positive til en sammenslåing med Haugesund, dersom «fastlandsdelen» av Karmøy blir en del av Haugesund.