Menu
doktor lege helse

Kjemper for akuttkirurgisk beredskap i Odda

Helse Fonna opprettet prosjektgrupper som skulle vurdere endringer ved sykehusene på Stord og i Odda. Akutt kirurgien ble reddet på Stord, men det er langt mer usikkert i Odda.

Av Eirin Marthinussen | 09.09.2016 11:02:41

Sentrale myndigheter foreslo at man ikke skulle ha kirurgisk beredskap på Stord, men Helse Fonna bestemte seg for å ikke endre på beredskapen.

I Odda er det motsatt: Der åpner den nasjonale planen for å beholde akuttkirurgisk beredskap tross i at nedslagsfeltet er lite, fordi geografi, klima og samferdsel kan gjøre transport til andre sykehus vanskelig, skriver NRK.

Prosjektgruppen ved Odda sykehus har ikke konkludert, men opplever likevel at ledelsen i Helse Fonna allerede har bestemt seg for å fjerne funksjoner fra sykehuset.

Overlege Trond Dyngeland sitter i prosjektgruppen, og viser til at administrerende direktør i Helse Fonna, Olav Klausen, både internt og i lokalmedia har uttalt at «innholdet i Odda sjukehus vil bli endret».

– Endring betyr nedbygging. Noe annet alternativ finnes ikke, sier Dyngeland.