Menu

Kjærkomne penger fra Norsk Tipping

Lag og foreninger på Haugalandet har fått utbetalt litt over 3 millioner kroner i grasrotmidler fra Norsk Tipping så langt i år.

Av admin | 10.05.2016 06:54:02

Det er rundt 21 000 personer som har registrert seg som givere til disse mottakerne.

Det ble til sammen generert 145 millioner kroner gjennom ordningen i løpet av årets fire første måneder i Norge.