Menu

Kårstø skaper konflikt i regjeringen

Gasskraftverket på Kårstø seiler opp til bli en stor konflikt innad i regjeringen. Det kan bli utsettelse av rensing fra gasskraftverket.

Av admin | 21.02.2007 11:31:27

Olje- og energidepartementet vurderer 3 ulike alternativer for rensing og ikke har konkludert ennå. Et av alternativene det jobbes med er utsettelse til etter at renseanlegget på Mongstad er ferdig. Det betyr i så fall at rensing på Kårstø må utsettes mye lenger enn til 2011.

Saken skal svært sensitiv for Sp og SV, og svært få partipolitikere vil uttale seg om saken til media.

Det er ulike alternativer for rensing: De er å kjøre på med planene som gjelder, men med utenlandsk teknologi til store kostnader. Et annet alternativ er et pilotprosjekt som betyr delvis rensing. Det tredje er å avvente det som skjer på Mongstad.

Av Egil Kr. Solberg | 21.02.2007 kl.11:3