Menu

Kårstø-kontrakt til GasOptics

Det svenske selskapet GasOptics er blitt tildelt en kontrakt for levering av fullskala gass visulaiseringssystem til Kårstø-anlegget. Dette er et integrert system for overvåking av gasslekkasjer, og verdien av ordren er på 15 mill sv. kr.

Av admin | 28.06.2006 14:19:16

– Det faktum at gass prosesseringsanlegget på Kårstø etter omfattende testing i ett helt år har besluttet å kjøpe et full skala system er en tydelig bekreftelse på den verdien GVS® representerer for olje og gassindustrien og på robustheten av vår teknologi. Vi forbereder nå også pilot installasjoner på andre olje- og gassfasiliteter både på land og offshore, sier Stefan Nilsson, daglig leder i GasOptics til Offshore.no.

Detektorsystemet er basert på infrarøde kameraer og avansert optikk/elektronikk som gjør det mulig å se og kvantifisere usynlige gasslekkasjer.

Av Egil Kr. Solberg | 28.06.2006 kl.14:1