Menu

Kårstø kan få gass fra Gudrun-feltet

I dag ble utbyggingsplanene for Gudrun-feltet i Nordsjøen behandlet i Statsråd. Saken skal nå behandles av Stortinget. Rettighetshaverne planlegger å bygge ut feltet med en plattform med olje- og gasseksport via Sleipner og videre til Kårstø.

Av admin | 12.05.2010 16:24:58

Statoil er operatør for utbyggingen. De andre rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er Marathon Petroleum Norge AS og GDF Suez E&P Norge AS.

– Vi er opptatt av å opprettholde et jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Prosjektet er viktig for sysselsettingen og inntektene til samfunnet. Det er allerede tildelt kontrakter til norsk industri for om lag 450 millioner kroner, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Av Egil Kr. Solberg | 12.05.2010 kl.16:24