Menu

Karmsundgatas skjebne skal avgjøres

Den 9. september skal det avgjøres om Karmsundgata skal utvidet fra to til fire felt.

Av Egil M Solberg | 22.08.2016 19:43:43

Det har tatt mer enn to år å få planene klar for utvidelsen av Karmsundgata på strekningen fra Opelkrysset og Storasundgata.

41 eiendommer blir berørt med mindre kjøp av eiendom og mer enn 50 eiendommer blir berørt av anleggsarbeidene.

I planene ligger det også en muligheten for ny bru til Risøy fra Storasundgatas.

Hva som skal skje med resten av Karmsundgata fra Storasundsgata og nordover, er kontroversielt og usikkert.