Menu

Karmsundgata kan bli firefelts vei

16 mai overleverte avdelingsdirektør for Statens Vegvesen i Rogaland, Astrid Eide, to spennende planer for Karmsundgata. - Det er snakk om firefelts vei, sier Eide til Radio Haugaland.

Av admin | 19.05.2014 13:03:14

Dette har tatt tid, men jeg mener det har vært nødvendig å bruke denne tiden, sier Astrid Eide.

– Det er snakk om å lage firefelts vei, forteller Eide til Radio Haugaland.

Hun leverte en overordnet plan fra Opelkrysset til Kringlehaugvegen og en mer detaljert reguleringsplan fra Opelkrysset til Storasundsgata.

Rådmann Stål Alfredsen er glad for å få disse to planene fra Statens Vegvesen. Årsaken til at en har jobbet parallelt med disse to planene, er at når planen er vedtatt kan en sette i gang med arbeidet fra Opelkrysset til STorasundsgata. Dette er gjort for å spare tid

Spørsmål videre er om det skal brukes lyskryss eller rundkjøringer, og planene må blant annet innom høring før noe endelig kan avgjøres, melder Haugesund kommune.

Av Veronica Rona Thomassen | 19.05.2014 kl.13:03