Menu

Karmøy vil skape nye arbeidsplasser

Karmøy er blitt omstillingskommune. Det innebærer at kommunen skal bidra til å utvikle nye lønnsomme arbeidsplasser og øke verdiskapningen i det eksisterende næringsliv.

Av admin | 07.05.2010 10:39:05

Den lokale omstillingen i Karmøy er en ekstraordinær satsning med en varighet inntil 6 år. Til dette arbeidet har kommunen fått 4 millioner kroner i 2010 fra Kommunal- og regionaldepartementet for å komme i gang med arbeidet.

Formannskapet har vedtatt at det er naturlig å se rulleringen av kommunes strategiske næringsplan i sammenheng med omstillingsarbeidet. Målsetningen for omstillingsarbeidet er:

1.    Bidra til å utvikle nye lønnsomme arbeidsplasser
2.    Utvikle en bredere, mer robust og markedsrettet næringsstruktur i kommunen
3.    Økt verdiskaping i eksisterende næringsliv
4.    Forsterke forutsetningene for en positiv næringsutvikling over tid
5.    Øke verdiskapningen gjennom utvikling av nye markeder, produkter og tjenester

Av Egil Kr. Solberg | 07.05.2010 kl.10:3