Menu
Karmøy brann- og redningsvesen

Karmøy vil med i felles brannvesen

Et klart politisk flertall gikk mandag kveld inn for at Karmøy kommune skal delta som fullverdig medlem i et felles interkommunalt brannvesen.

Av Egil M Solberg | 22.02.2016 21:44:38

Det betyr at planene nå er kommet langt for å etablere et felles brannvesen for kommunene Karmøy, Haugesund, Bokn, Etne, Suldal, Sveio, Tysvær, Vindafjord og Utsira.

Karmøy kommune vil nå i kommunestyret den 7. mars gi ordføreren fullmakt til foreta valg av styre for det nye selskapet sammen med ordførerne i de andre kommunene.

1.868.000 kroner ble bevilget til selskapets oppstartkostnader.

Vedtaket i Karmøy er forutsatt at de andre kommunene også slutter seg til samarbeidet.