Menu

Karmøy vant Ungdommens forebyggingspris

Karmøy kommune ble i dag kåret til vinner av Ungdommens forebyggingspris 2008. Karmøy får prisen fordi de har vært svært dyktige til å inkludere barn og unge i det rusforebyggende arbeidet i kommunen.

Av admin | 08.12.2008 15:05:19

Kommunen mottar dermed 300 000 kroner for å videreutvikle det gode forebyggingsarbeidet sitt.

Statssekretær Ellen Pedersen fra Helse- og omsorgsdepartementet delte ut selve prisen i Steinkjer i dag. Både statssekretæren og juryen la vekt på at Karmøy kommune har jobbet systematisk over lang tid med det rusforebyggende arbeidet i kommunen, og at de kan vise til konkrete resultater av denne satsningen.

Sterk nedgang i konsum av hjemmebrent
Resultatene fra ungdomsundersøkelsene til Karmøy kommune 2001 til 2007 viser nemlig at andelen ungdom som har drukket hjemmebrent er mer enn fem ganger halvert i Karmøy kommune i denne perioden.

Undersøkelsene viser også at halvparten av ungdomsskoleelevene i Karmøy aldri har vært fulle. Det er en økning på hele 155 prosent fra 2001, da ungdomsundersøkelsene startet.

Bruken av alle typer alkohol, bortsett fra rusbrus, har gått sterkt tilbake de siste sju årene, og andelen unge som mener at ?fest? og alkohol hører sammen er mer enn halvert fra 2001.

I tillegg er andelen unge dagligrøykere nesten halvert i Karmøy.

Reell innflytelse
Juryen skryter også av at Karmøy kommune gir ungdommen reell innflytelse, som for eksempel da Ungdomsrådet valgte å uttale seg om et forslag som innebar at det ville bli åpnet for ølsalg på julaften.

«Det er ingen tvil om at en del politikere vektla at Ungdomsrådet tilrådde å opprettholde forbudet mot ølsalg på julaften, et syn som også fikk flertall», heter det i juryens begrunnelse.

Karmøy kommune har også en stor bredde og et stort mangfold i kultur- og aktivitetstilbud til barn og unge. Kommunen legger stor vekt på barn og unges interesser, muligheter og behov.

Av Egil Kr. Solberg | 08.12.2008 kl.15:02