Menu

Karmøy-søppel skal ikke til Sverige

Husholdningsavfall fra Karmøys innbyggere skal ikke lenger kjøres til Sverige.

Av Egil M Solberg | 08.08.2016 22:22:18

Etter en anbudskonkurranse har kommunen nå inngått en kontrakt med Geminor AS, skriver kommunen i en pressemelding.

Avtalen løper over to år med opsjon på ytterligere 1+1 år og har en estimert totalverdi på ca. 60 mill.kroner over fire år.

Husholdningsavfallet skal nå leveres til BIR Avfallsenergi i Bergen og delvis til Forus Energigjenvinning.

Avfallet skal energi-gjenvinnes til strøm og fjernvarme. Trevirke fraktes sjøveien til energigjenvinning i Sverige, skriver kommunen.