Menu
Karmøy Rådhus

Karmøy med i EnergiRike

Karmøy kommune har sluttet seg til samarbeidsorganet EnergiRike som skal fremme energi- og prosessindustrinæringen i Rogaland og Hordaland.

Av Tomas Johannessen | 22.01.2018 17:15:55

Samarbeidet skal bidra til almen forståelse for den betydningen energibruk og energitilgang har for verdiskaping, miljø, kompetanseutvikling, sysselsetting, distriktsutvikling og vekst.

Kommunen får dermed tilgang til blant annet nettverk og kunnskap. Bak EnergiRike står en lang rekke bedrifter, så som Statoil,  Gassco, Hydro, Aibel, Haugaland Kraft og Statkraft. Det melder kommunen på sine hjemmesider.