Menu

Karmøy har mest CO2-utslipp pr innbygger

Klimagass-utslippene i Karmøy har økt med nesten 35 prosent de siste 15 årene. Det er nesten tre ganger så mye som landsgjennomsnittet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Av admin | 20.02.2007 07:04:58

Blant de 20 største kommunene i Norge, er det Karmøy som har det suverent største utslippet per innbygger. I 2005 slapp hver karmøybu ut omlag 19 tonn CO2, mens landsgjennomsnittet var på 8 tonn, melder NRK.

20.02.2007 kl.07:0