Menu

Kan bli pengedryss på E 39 på Stord

E 39 på Stord nord for Jektevik ligger godt an dersom regjeringen kommer med ekstramidler til vegbygging på nyåret, skriver havis.no. Arbeidet stanset opp for et par år siden på grunn av manglende finansiering.

Av admin | 19.12.2008 06:47:50

– Dersom det kommer tiltakspakker til vegbygging vil vi prioritere prosjekter som er lagt inn i Norsk transportplan, men er blitt utsatt, sier seniorrådgiver Erling Hodneland i Statens vegvesen region vest.

Han trekker også fram tyngre vegvedlikehold, blant annet i tunneler, som aktuelle tiltak dersom Stoltenberg-regjeringen kommer med ekstramidler til vegsektoren på nyåret.

Ifølge Hodneland vil anbudsfrister og tildeling av kontrakter ta en del tid. Han anslår at det er mulig å starte vegvedlikehold fire måneder etter at regjeringen eventuelt har gitt klarsignal.

Publisert av Lisa Lien | 19.12.2008 kl.06:4