Menu
co2

Kan bli lagringsplass for CO2

Havbunnen utenfor Haugesund kan bli lagringsplass for CO2. Statoil har fått i oppgave å undersøke muligheten for lagring av CO₂ under havbunnen.

Av admin | 05.01.2016 08:14:48

Blant stedene som skal undersøkes er Heimdal utenfor Haugesund.

Karbonfangst og håndtering er et bidrag for å bremse global oppvarming ved å fange karbondioksid (CO2) og lagre det i stedet for å slippe det ut i atmosfæren.

Teknologi for å fange CO2 i stor skala er allerede kommersielt tilgjengelig og godt utviklet.

Selv om CO2 tidligere har blitt injisert i geologiske formasjoner for ulike formål, er langsiktig lagring av CO2 et relativt uprøvd konsept.